JinShan Xu

姓名:许金山
籍贯:安徽阜阳
专业:光学工程
学历:本科
职称:硕士研究生
邮箱:907596538@qq.com
联系地址:广东省深圳市南山区南海大道3688深圳大学光电工程学院218室

教育经历
2015.09-至今 深圳大学,光学工程,硕士导师:王义平
2011.09-2015.06 安徽大学,光信息科学与技术,理学学士

期刊论文
[1] M. Deng, J. S. Xu, Z. Zhang, Z. Y. Bai, S. Liu, Y. Wang, et al., "Long period fiber grating based on periodically screw-type distortions for torsion sensing," Optics Express, vol. 25, pp. 14308-14316, Jun 2017.